Nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc

Cộng hòa Czeah là quốc gia không giáp biển nằm ở miền Trung Âu, có đường biên giới chung với Áo, Đức, Ba Lan và Slovakia.

Năm 2018, Cộng hòa Séc đã nhập khẩu 1.295 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 68% tương đương 887 tấn và tiêu xay chiếm 32% tương đương 408 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu bình quân của Cộng hòa Séc là 108 tấn/tháng trong năm 2018 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 6 là 168 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc trong năm 2018 lên đến 9,1 USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu ở mức 6.822 USD/tấn đối với tiêu hạt và 7.493 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc có xu hướng giảm. Cộng hòa Séc đã nhập khẩu 1.262 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 69% tương đương 868 tấn và tiêu xay chiếm 31% tương đương 394 tấn. Trung bình Cộng hòa Séc đã nhập khẩu 105 tấn/tháng trong năm 2019 với số lượng nhập khẩu cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 164 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc cũng giảm 21% với tổng giá trị là 7,2 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá nhập khẩu Hồ tiêu trung bình của Cộng hòa Séc là 5.528 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.178 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 19% và 18% so với năm 2018.

9 tháng 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng số lượng đạt 1.153 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 77% tương đương 882 tấn và tiêu xay chiếm 23% tương đương 271 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc trong 9 tháng 2020 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị 5,8 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc là 4.785 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.897 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Cộng hòa Séc trong 9 tháng 2020 là Đức với 469 tấn (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019), Ba Lan với 214 tấn (tăng 35%), Hà Lan với 93 tấn (giảm 47%), Áo với 77 tấn (tăng 22%) và Slovakia với 72 tấn (tăng 14%). Nhập khẩu Hồ tiêu từ Hà Lan giảm có thể là Cộng hòa Séc ưu tiên nhập khẩu từ Đức (tăng 104 tấn so với cùng kỳ năm 2019).

Theo IPC