Nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ 7 tháng năm 2020

Bỉ, tên chính thức là Vương quốc Bỉ, là một quốc gia có chủ quyền ở Tây Âu. Tiếp giáp với Hà Lan, Đức, Luxembourg và Pháp. Bỉ nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước sản xuất Hồ tiêu khác nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Năm 2018, Bỉ đã nhập khẩu 2.224 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 42% tương đương 938 tấn và tiêu xay chiếm 58% tương đương 1.286 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Bỉ trong năm 2018 là 185 tấn/tháng với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 3 là 253 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ trong năm 2018 lên đến 16,3 triệu USD/tấn, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu là 7.583 USD/tấn đối với tiêu hạt và 7.167 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ có xu hương giảm với tổng lượng nhập khẩu là 1.684 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 34% tương đương 572 tấn và tiêu xay chiếm 66% tương đương 1.112 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 245 so với năm 2018. Trung bình Bỉ nhập khẩu 140 tấn Hồ tiêu trong 1 tháng trong năm 2019 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 10 là 243 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của bỉ giảm 25% với tổng giá trị nhập khẩu là 12,3 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ là 9.410 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.246 USD/tấn đối với tiêu xay, tức tăng 24% đối với tiêu hạt và giảm 13% đối với tiêu xay so với năm 2018.

7 tháng năm 2020, lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Bỉ tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng số lượng là 1.239 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 30% tương đương 375 tấn và tiêu xay chiếm 70% tương đương 863 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ trong 7 tháng đầu năm 2020 là 7,8 triệu USD, tăng 12% so với năm trước cùng kỳ. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ là 8.380 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.406 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu lớn của Bỉ trong 7 tháng 2020 là Hà Lan với 519 (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019), Đức với 149 (tăng 20%), Trung Quốc với 147 (tăng 146 tấn), Việt Nam với 86 (tăng 79%) và Madagascar với 55 tấn (tăng 22%).

Theo IPC