Nhập khẩu Hồ tiêu của Áo 7 tháng năm 2020

Áo với tên gọi chính thức là Cộng hòa Áo, là quốc gia không giáp biển nằm ở Trung Âu bao gồm 9 bang. Áo nhập khẩu Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và kinh doanh tái xuất.

Năm 2018, Áo đã nhập khẩu 3.565 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 82% tương đương 2.924 tấn và tiêu xay chiếm 18% tương đương 641 tấn. Trung bình Áo đã nhập khẩu 297 tấn/tháng trong năm 2018 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 3 là 513 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Áo lên lên đến 18,2 triệu USD, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Áo là 4.422 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.243 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Áo có xu hướng tăng với tổng lượng nhập khẩu là 3.748 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 81% tương đương 3.050 tấn và tiêu xay chiếm 19% tương đương 698 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 5% so với năm 2018. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Áo trong năm 2019 đạt 312 tấn/tháng với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 là 480 tấn. Mặc dù tăng về lượng nhưng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Áo giảm 17% với tổng giá trị là 15,0 triệu USD. Ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Áo là 3.471 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.391 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm 22% so với năm 2018.

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Áo giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng lượng nhập khẩu là 2.002 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 84% tương đương 1.680 tấn và tiêu xay chiếm 16% tương đương 322 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Áo trong 7 tháng đầu năm 2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị đạt 7,6 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Áo là 3.321 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.314 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Áo trong 7 tháng đầu năm 2020 là Đức với 1.788 tấn (giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019), Hà Lan với 129 tấn (giảm 44%), Ấn Độ với 32 tấn (giảm 39%), Ba Lan với 25 tấn (2019 na) và Vương quốc Anh với 9 tấn (tăng 5 tấn). Tác động của đại dịch đối với thương mại toàn cầu đã góp phần vào sự sụt giảm số lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Áo trong năm 2020.

Theo IPC