Mức tăng sản lượng Hồ tiêu toàn cầu năm 2020 giảm sau một thập kỷ không ngừng gia tăng

Tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của 8 quốc gia tiêu thụ hàng đầu là 15.503 tấn vào cuối năm 2020.


Sản lượng sản xuất Hồ tiêu toàn cầu trong 10 năm qua tăng từ 234.418 tấn năm 2021 lên 561.500 tấn trong năm 2020, tăng 72%. Tuy nhiên, so với năm 2019 sản lượng sản xuất Hồ tiêu năm 2020 chỉ tăng 1% tương đương 4.748 tấn.

Viêt Nam đóng góp 43% vào sản lượng sản xuất Hồ tiêu toàn cầu. Brazil vượt Indonesia trở thành nhà sản xuất Hồ tiêu lớn thứ 2 với 80.000 tấn trong năm 2019. Theo Bà Hoàng Thị Liên – Giám đốc điều hành IPC – Sản lượng Hồ tiêu của Brazil tăng nhờ vào việc mở rộng diện tích canh tác tại Espirito Santos.

Năng suất Hồ tiêu trung bình của các quốc gia sản xuất dao động từ năm 2010 đến 2020. Năng suất Hồ tiêu ghi nhận xu hướng tăng trong năm 2011 và 2012 và giảm trong 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên đến năm 2017 và 2018, năng suất trung bình cho thấy xu hướng tăng trở lại với mức tăng lần lượt khoảng 20% và 19%, bà Hoàng Thị Liên cho biết.

Kịch bản về sản xuất và thương mại toàn cầu đối với tiêu đen được Giám đốc điều hành IPC đưa ra tại hội nghị quốc tế về gia vị do Hiệp hội Gia vị Ấn Độ tổ chức.

Trong 11 năm qua, Campuchia đã ghi nhận năng suất đạt mức cao nhất với 3.740 kg/ha trong năm 2012. Năm 2020, năng suất Hồ tiêu trung bình của các quốc gia sản xuất đạt khoảng 1.594 kg/ha, tăng 30% tương đương 365 kg/ha so với năm 2010.

Giai đoạn 2010-2020, xuất khẩu Hồ tiêu của các quốc gia sản xuất đạt mức tăng bình quân hàng năm 6% và mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2017 với 19%. Việt Nam đóng góp 59% số lượng xuất khẩu Hồ tiêu toàn cầu trong năm 2020 với 285.292 tấn, kế tiếp là Brazil chiếm 18% với 89.756 tấn và Indonesia chiếm 11% với 51.718 tấn. Ấn Độ xuất khẩu 15.924 tấn.

Về nhập khẩu, từ năm 2014-2020, thị trường nhập khẩu chủ yếu là Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. 7 tháng 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 42.997 tấn, Việt Nam nhập 39.846 tấn. Trong năm 2020, Ấn Độ đã nhập khẩu 24.805 tấn.

Lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc chiếm 16% thị phần nhập khẩu Hồ tiêu toàn cầu trong 7 tháng 2020 và trở thành quốc gia nhập khẩu lớn thứ 2 chỉ sau Hoa Kỳ. Lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ chiếm 28% thị phần nhập khẩu Hồ tiêu toàn cầu. Tổng lượng nhập khẩu Hồ tiêu của các quốc gia tiêu thụ hàng đầu là 15.503 tấn vào cuối năm 2020.

Theo IPC