Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về nông nghiệp hữu cơ

Triển khai Kế hoạch hàng năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận về chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Việt Nam và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản; Nhằm trao đổi thông tin về các hoạt động nông nghiệp hữu cơ (NNHC) của Việt Nam; Đồng thời tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt động NNHC của Nhật Bản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản tổ chức “Hội thảo thường niên triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về Nông nghiệp hữu cơ”, cụ thể như sau:

Thời gian: ngày 20 tháng 01 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom

Chủ trì Hội thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản); Đồng chủ trì: Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản (Vụ Hợp tác quốc tế)

Thành phần tham dự: Đại diện các Vụ, Tổng cục, Cục chuyên ngành, Trung tâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện các Viện, Học viện, Trường; Đại diện Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các Hiệp hội ngành hàng nông nghiệp; Đại diện các tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất.

Chương trình: (Có chương trình chi tiết, hướng dẫn đăng ký kèm theo)

Trân trọng kính mời.