Mời tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; căn cứ Quyết định số 2471/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2011 về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại tổ chức “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2017” với chủ đề Nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất khẩu, giải pháp nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8:00-12:00 ngày 20 tháng 4 năm 2017

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

3. Mục tiêu:

– Trao đổi, thảo luận về các biện pháp xúc tiến xuất khẩu, phát triển sản xuất, phát triển thị trường, nhằm mục tiêu phát huy năng lực sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

– Các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.

– Trao đổi giải pháp nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực, đáng tin cậy, bền vững.

4. Chương trình dự kiến: (gửi kèm)

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đơn vị cử đại diện tham dự, đóng góp ý kiến tại Diễn đàn (mẫu đăng ký gửi kèm) .

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân
ĐT: 0987658818; Fax: 04 39348142
Email: ptxk@vietrade.gov.vn
Chị Đỗ Thị Phượng
ĐT: 0986171938; Fax: 04 37368425
Email: phuongdo0609@gmail.com./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân
ĐT: 0987658818; Fax: 04 39348142
Email: ptxk@vietrade.gov.vn
Chị Đỗ Thị Phượng
ĐT: 0986171938; Fax: 04 37368425
Email: phuongdo0609@gmail.com./.