Mời tham dự Diễn đàn Hợp tác doanh nghiệp Công – Tư Việt Nam – Nhật Bản

Thực hiện Quyết định số 4860/BNN-HTQT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị trực tuyến Đối thoại cấp cao Lần thứ 5 Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản và Diễn đàn Hợp tác Doanh nghiệp Công – Tư Việt Nam – Nhật Bản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cử đại diện tham dự Diễn đàn trực tuyến Hợp tác doanh nghiệp Công – Tư Việt Nam – Nhật Bản với nội dung như sau:

– Thời gian: 14g00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 (thứ Bảy).

– Địa điểm: Hotel du PARC Hà Nội (84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đồng Chủ trì: Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Việt Nam; Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản.

Thành phần:

Phía Việt Nam: Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ, Đại diện 60 – 100 doanh nghiệp Việt Nam XNK nông lâm thủy sản sang Nhật Bản; Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội; Văn phòng JICA Việt Nam; Văn phòng JETRO Việt Nam; đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Phía Nhật Bản: Bộ trưởng Nông Lâm Ngư Nghiệp Nhật Bản, Đại diện JETRO; JICA; Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo; 100 Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị:

Quý đơn vị đăng ký danh sách đại điện tham dự Diễn đàn gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Đặng Quý Nhân, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Email đăng ký đại biểu tham dự Diễn đàn: dangquynhan.icd@gmail.com, Điện thoại: 0913 886 834.

Công văn mời

Chương trình 

 

VPA