Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 8 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 7 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 9 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 8 năm 2017

Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu được 20.214 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 17.896 tấn tiêu đen và 2.318 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 92,19 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 77,82 triệu USD, tiêu trắng đạt 14,37 triệu USD.

So với tháng 7, lượng xuất khẩu giảm 7,24%, tuy nhiên so cùng kỳ 2016 lượng xuất khẩu tăng 32,12%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 8 đạt 4.349 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.198 USD/tấn. So với tháng trước, giá xuất khẩu tiêu đen tăng 77 USD, tiêu trắng tăng 163 USD.

Phúc Sinh, Trân Châu và Olam là các doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu trong tháng. Các thị trường nhập khẩu lớn vẫn bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Ả Rập, Papua New Guinea,…