Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 7 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 6 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 8 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 7 năm 2017

Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu được 21.792 tấn Hồ tiêu, bao gồm 19.031 tấn tiêu đen và 2.761 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 97,95 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 81,29 triệu USD, tiêu trắng đạt 16,66 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 4,58%, giá trị giảm 9,1%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 7 đạt 4.271 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.035 USD/tấn, so với tháng trước, giá xuất khẩu tiêu đen giảm thêm 211 USD, tiêu trắng giảm 481 USD.

BTL Logistics là doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu trong tháng 7, tiếp theo là các đơn vị Olam, Trân Châu, Phúc Sinh, Nedspice,… Các thị trường nhập khẩu hàng đầu bao gồm Mỹ, Papua New Guinea, Ấn Độ, Ai Cập, Pakistan,…