Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 5 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 6 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 5 năm 2017

Trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 26.370 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu đen đạt 23.688 tấn, tiêu trắng đạt 2.682 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 138,14 triệu USD, tiêu đen đạt 118,18 triệu USD, tiêu trắng đạt 19,96 triệu USD.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 4.989 USD/tấn, tiêu trắng đạt 7.440 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 1.259 tấn, tuy nhiên giá xuất khẩu vẫn tiếp tục theo chiều hướng giảm, tiêu đen giảm 378 USD, tiêu trắng giảm 439 USD.

Trân Châu là doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu trong tháng 5 với giá trị xuất khẩu đạt gần 13 triệu USD, các đơn vị xuất khẩu hàng đầu tiếp theo là Phúc Sinh, BTL Logistics, Haprosimex JSC, Olam, …

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu hàng đầu từ Việt Nam với 4.535 tấn nhập khẩu trong tháng 5, Papa New Guinea đứng vị trí thứ 2 và cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất châu Á vượt qua các thị trường lớn khác như Ả Rập, Ấn Độ, Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.