Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 2 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 1 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 2 năm 2017

Trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu được 13.674 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 12.435 tấn tiêu đen và 1.239 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 90,62 triệu USD, tiêu đen đạt 78,64 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,98 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 64,65%, giá trị tăng 47,09%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 2 đạt 6.324 USD/tấn, tiêu trắng đạt 9.669 USD/tấn, giảm 676 USD đối với tiêu đen và 583 USD/đối với tiêu trắng so với tháng 1 năm 2017.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.