Khóa huấn luyện “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC – International Trade Center), đơn vị của tổ chức Liên Hợp quốc và WTO, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề phi thuế quan trong giao dịch quốc tế, tổ chức ITC triển khai Dự án “Đối phó với các vấn đề về phi thuế quan” tại Việt Nam trong thời gian 2019-2020.

Theo kế hoạch hoạt động, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương – đối tác quốc gia của Dự án tiến hành phối hợp với ITC tổ chức Khóa huấn luyện: “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”.

Mục tiêu của khoá huấn luyện nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thực trạng, xác định nhu cầu và đưa ra các giải pháp, nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.

Thông tin cụ thể về sự kiện như sau:

– Thời gian: thứ Năm và thứ Sáu, ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2019.

– Địa điểm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, số 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

– Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

– Đối tượng: Các Bộ/Ban ngành, tổ chức hỗ trợ và xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp kinh doanh và xuất nhập khẩu, các tư vấn và giảng viên.

– Kinh phí tổ chức khoá huấn luyện: do ITC và Cục XTTM, Bộ Công Thương đài thọ.

Đăng ký theo mẫu xin gửi trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 (thứ Tư) về: Cục XTTM, Bộ Công Thương; Địa chỉ: số 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; Người liên hệ: Anh Ngô Văn Chinh, ĐT: 037 795 6368 hoặc email: duan_sme@vietrade.gov.vn

Link tải Form đăng ký và chương trình

VPA