Trung tâm Thông tin PTNNNT

Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT – Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT Infomation Center for Agriculture and Rural Development Add 16 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Ha Noi Tel +84 24 6293.8632 – Fax: ‘+84 24 3972.6949 Email info@agro.gov.vn – Website: www.agroinfo.gov.vn Deputy Director Mr. Vu Huy Phuc – […]

Sybil Agri Việt Nam

Công ty TNHH Sybil Agri Việt Nam (SYBIL AGRI VIETNAM) Sybil Agri Vietnam Company Limited Add: 20 Cluster, Tan Chau Village, Bau Chinh Commune, Chau Duc District, Ba Ria Vung Tau Province Tel: +84 937 52 52 51 Email: pepperseed1288@gmail.com / phamvu@sybilagri.com – Website: www.sybilagri.com Director: Mrs Lam Thi Thuong

Vegetexco Bình Phước

Công ty Chế biến Điều và Nông sản Vegetexco (VEGETEXCO BINH PHUOC) Vegetexco Cashew and Agriculture Products Processing Company Binh Phuoc Add: Highway 13, Thanh Tam Commune, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc Province Tel: +84 271 366.7575 Email: kha@vegetexcobp.vn – Website: www.vegetexcobp.vn Director: Mr. Tran Anh Kha

Marubeni Việt Nam

Công ty TNHH Một thành viên Marubeni Việt Nam (MARUBENI VIETNAM) Marubeni Vietnam Company Limited Add: Floor 12, Room 1203 Sunwah Building 115 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC, Vietnam Tel: +84 28 3821.9009 – Fax: +84 28 3821.9016 Email: pv-dung@marubeni.com – Website: www.marubeni.com Director: Soichi Inoue