Đăng ký hội viên VPA

THÔNG TIN GIA NHẬP HIỆP HỘI HỒ TIÊU VIỆT NAM  1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:   a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề Hồ tiêu, nông […]

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước Địa chỉ: Phú Riềng đỏ – Thị xã Đồng Xoài – Bình Phước Điện thoại: +84-651-3.870.267  Fax: +84-651-3.870.267 Email: snnptnt@binhphuoc.gov.vn  Website: www.sonongnghiepbp.gov.vn Người đại diện: Nguyễn Văn Tới  Di động: 0913 880.165