Hội thảo: “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho khối tư nhân”

xuat khau nong lam thuy san 8 thang dau nam giam so voi cung ky nam truoc
Hội thảo: “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho khối tư nhân”. Dự án Aus4innovation, chính phủ Úc thiết kế riêng cho Việt Nam để hỗ trợ gia tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam thông qua thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Sự tham gia và ý kiến của các nhà sản xuất nông sản nêu những vấn đề vướng mắc về kỹ thuật, về việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp là sự quan tâm chính của của dự án Aus4Innovation.

Ban Tổ chức Hội Thảo xin chào đón sự tham gia của các đơn vị. Link đăng ký: https://forms.gle/eADfAkatHkAd8hsL6

VPA