Hội thảo Khởi động Dự án tăng cường SX&TM Bền vững Hồ tiêu Việt Nam/Inception Workshop on EU-IDH Project for Scaling up Sustainable Production and Trade of Vietnamese pepper

Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật (PDP) và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đồng chủ trì Hội thảo Giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững Hồ tiêu Việt Nam, giai đoạn 2021- 2023” do tổ chức IDH, Liên minh Châu Âu (EU) cùng với Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA), Hiệp hội Gia vị Hoa Kỳ (ASTA) và Diễn đàn Sáng kiến Gia vị Bền vững (SSI) cam kết hỗ trợ (Chương trình Hội thảo đính kèm):

  • Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 25/11/2021 (Thứ Năm)
  • Địa điểm: tại khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hà Nội hoặc tham gia họp trực tuyến qua zoom link: https://bitly.com.vn/mxil7x    
  • Chủ trì: Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương

Vui lòng đăng ký tham dự họp tại https://bitly.com.vn/mxil7x trước ngày 23 tháng 11 năm 2021

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Thành viên PPP và các Đối tác.

Ban Thư ký Nhóm Đối tác công tư ngành hàng hồ tiêu

————————

Dear PPP TF members and Partners,

The Stitching IDH Sustainable Trade Initiative (IDH), the Plant Protection Department (PPD), Vietnam Pepper Association (VPA) will co-organize the Inception Workshop on the Project for Scaling sustainable production and trade of Vietnamese pepper co-financed by the European Commission (EU), the Stitching IDH Sustainable Trade Initiative (IDH), European Spices Association (ESA), American Spices Trade Association (ASTA) and Sustainable Spices Initiative (SSI). You are cordially invited to attend the event as follows:

Time: starting from 14:00, Thursday dated 25/11/2021

Methods: online (Adonis Hotel in 55 Quang Trung street, Hanoi) and offline via zoom by registering via the link: https://bitly.com.vn/mxil7x)   

Language: English and Vietnamese

Chaired: by Mr. Nguyen Quy Duong, Deputy Director of Plant Protection Department

PPP TF Secretariat