November 24, 2017

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ cùng Bộ Nông nghiệp PTNT triển khai xây dựng mô hình thí điểm sản xuất Hồ tiêu an toàn, bền vững

Hồ tiêu Việt Nam đã và vẫn đang có triển vọng thị trường xuất khẩu tốt tuy nhiên đã bắt đầu có những tín hiệu cho thấy cần phải chuyển hướng mạnh trong SX thời gian tới để duy trì đà xuất khẩu trong đó […]
November 24, 2017

Biên bản và báo cáo cuộc họp BCH VPA Quý II năm 2017

• Địa điểm: Tại Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam. • Thời gian: 28/07/2017 Thành phần được mời tham dự: toàn bộ 17 thành viên Ban chấp hành Có mặt: 12/17 1. Ông Đỗ Hà Nam               […]
November 24, 2017

Đại hội Nhiệm kỳ VI (2017/2020) Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Ngày 18/8/2017 vừa qua, được sự cho phép của Bộ Nội vụ. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội nhằm tổng kết tình hình phát triển của ngành Hồ tiêu VN trong 3 năm qua, xây dựng Phương hướng […]
November 24, 2017

Khảo sát Hồ tiêu tại Campuchia

Theo kế hoạch tại cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam quý 3 năm 2017, về việc khảo sát tình hình Hồ tiêu tại Campuchia. Văn phòng Hiệp hội xây dựng chương trình và lịch trình cụ thể […]