Biên bản cuộc họp BCH Quý IV năm 2016 • Địa điểm: Tại Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam. • Thời gian: Ngày: 20/01/2017
Xem tiếp

Thông báo nghỉ Tết Thực hiện theo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán của UBND TP. HCM.
Xem tiếp

Lần đầu tiên người Việt Nam giữ vai trò Giám đốc Điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) Ngày 10 tháng 1/2017 vừa qua, tại Phiên họp đặc biệt của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế tổ chức tại Jakarta, Indonesia, dưới sự chủ trì của Chủ tịch IPC – Mr. Bandula Wickramaanrachchi cùng đại diện các nước thành viên IPC, phiên họp đã nhất trí 100% biểu quyết đề cử Bà Hoàng Thị Liên, nguyên là Cục trưởng Cục Chính sách Thương mại Đa biên - Bộ Công Thương Việt Nam giữ chức Giám đốc Điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) trong Nhiệm kỳ 2 năm 2017 và 2018 (theo qui định của IPC).
Xem tiếp

Kết quả Khảo sát tình hình SX Hồ tiêu niên vụ 2016-2017 các tỉnh Bình Phước – Đăk Nông – Đăk Lăk và Gia Lai Từ ngày 26-29/12/2016, Hiệp hội Hồ tiêu VN cùng các doanh nghiệp hội viên tiếp tục chuyến khảo sát nhằm đánh giá tình hình sản xuất Hồ tiêu Niên vụ 2016/2017 của một số tỉnh trồng Hồ tiêu trọng điểm.
Xem tiếp

Kết quả sơ bộ đánh giá về Vụ Hồ tiêu 2017 tại Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu (Khảo sát của VPA Tháng 12/2016) Thực hiện kế hoạch theo kế hoạch thường niên hàng năm, ngày 13-14/12/2016, Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) và các Doanh nghiệp Hội viên đã có chuyến khảo sát, đánh giá sơ bộ tình hình sản xuất, thu hoạch Hồ tiêu tại 2 tỉnh trọng điểm Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.
Xem tiếp

Khảo sát vụ Hồ tiêu 2016: Đợt 2 - Bình Phước - Đăk Nông - Đăk Lăk - Gia Lai Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát các tỉnh trồng tiêu trọng điểm năm 2017 tại Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, nhằm đánh giá năng suất, diện tích, sản lượng cũng như tình hình sâu bệnh hại tại các tỉnh để đánh giá kết quả sản xuất vụ tiêu năm 2017, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thực tế tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm của tỉnh Bình Phước – Đăk Nông – Đăk Lăk – Gia Lai.
Xem tiếp

Hội nghị xuất khẩu ngành Hồ tiêu Việt Nam 2016 ​Nằm trong chương trình XTTM Quốc gia 2016, từ ngày 17-19/11/2016 tại Khách sạn Novotel, Phú Quốc, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị xuất khẩu ngành Hồ tiêu Việt Nam 2016.
Xem tiếp

Biên bản và báo cáo cuộc họp BCH Quý III/2016 Biên bản cuộc họp BCH Quý III năm 2016
Xem tiếp

Khảo sát vụ Hồ tiêu 2017 (Đợt 1: Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu) Vụ tiêu năm 2017 các tỉnh miền Đông Nam Bộ sắp vào kỳ thu hoạch.
Xem tiếp

Thông tin Diễn đàn Hồ tiêu Phú Quốc Diễn đàn Triển vọng Hồ tiêu Việt Nam.
Xem tiếp