Quảng cáo Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2012: Hồ tiêu Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (2001 - 2012), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ phát hành cuốn kỷ yếu “Hồ tiêu Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển”. Đây là cuốn kỷ yếu tổng hợp lại tình hình ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam trong 10 năm qua, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp gặp phải và định hướng phát triển của ngành Hồ tiêu Việt Nam trong những năm tới.

Xem tiếp

Xây dựng kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011
Để phục vụ chương trình XTTM và hội nghị thường niên của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) tổ chức vào tháng 10/2011. Hiệp hội sẽ phát hành cuốn Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011.

Xem tiếp