November 24, 2017

Xây dựng kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011

Để phục vụ chương trình XTTM và hội nghị thường niên của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) tổ chức vào tháng 10/2011. Hiệp hội sẽ phát hành cuốn Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011.
November 24, 2017

Quảng cáo Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2012: Hồ tiêu Việt Nam – 10 năm xây dựng và phát triển

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (2001 – 2012), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ phát hành cuốn kỷ yếu “Hồ tiêu Việt Nam – 10 năm xây dựng và phát triển”. Đây là cuốn kỷ yếu […]