Hiệp hội Hồ tiêu – NS Chư Pưh

  • Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản huyện Chư Pưh
  • Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai
  • Điện thoại: 
  • Email: nghiakinhte@yahoo.com.vn
  • Website:Người đại diện: 
  • Di động: