Hàng container qua cảng biển Việt Nam tăng 18% trong 4 tháng đầu năm

Hàng nhập khẩu đạt hơn 2,5 triệu Teus, tăng 13%, hàng nhập khẩu hơn 2,6 triệu Teus, tăng 19% và hàng nội địa hơn 2,7 triệu Teus, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy 4 tháng đầu năm 2021, hàng hóa qua cảng biển Việt Nam ước đạt gần 230 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt hơn 58,8 triệu tấn, tăng 3%; hàng nhập khẩu đạt hơn 71,5 triệu tấn, tăng 5%, hàng nội địa địa đạt gần 99 triệu tấn, tăng 7%, hàng quá cảnh bốc dỡ đạt 507.000 tấn.

Đặc biệt, 4 tháng đầu năm, ước lượng hàng container qua cảng biển 4 tháng đầu năm đạt hơn 7,9 triệu Teus, tăng tới 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, hàng nhập khẩu đạt hơn 2,5 triệu Teus, tăng 13%, hàng nhập khẩu hơn 2,6 triệu Teus, tăng 19% và hàng nội địa hơn 2,7 triệu Teus, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Cục Hàng hải Việt Nam một số khu vực cảng biển có lượng hàng hóa tăng cao trong những tháng đầu năm, gồm khu vực Thái Bình tăng 113% với lượng tăng chủ yếu là hàng lỏng tăng 130%, khu vực Đồng Tháp tăng 68% với mức tăng chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp tăng 251%, khu vực Thừa Thiên Huế tăng gần 48% và khu vực Quảng Ngãi tăng 33%.

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn, sản lượng giảm trong thời gian dịch bệnh COVID -19 bùng phát nhưng đã tăng trưởng dương trong vài tháng gần đây như khu vực Hải Phòng tăng 13%, khu vực TP HCM tăng 4,8% so với cùng kỳ.

“Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong tháng 3/2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020 là mức tăng trưởng tương đối cao trong vài năm gần đây”, Cục hàng hải Việt Nam cho hay.

Ngoài ra, một số khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao nhất, bao gồm Quảng Nam tăng 80%, khu vực Mỹ Tho tăng 57%.

Các khu vực cảng biển khác có hàng container thông qua lớn nhất cả nước tăng mạnh đặc biệt là container xuất nhập khẩu như khu vực Vũng Tàu tăng 26%; khu vực Hải Phòng tăng 17% và khu vực TP HCM 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo VietnamBiz