Điều lệ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

November 23, 2017

Điều lệ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2700/QĐ-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi, biểu tượng 1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 2. Tên […]