Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015
November 24, 2017
Nhu cầu tiêu thụ và hoạt động xuất, nhập khẩu Hồ tiêu thế giới
November 24, 2017

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!