Cảnh báo của IPC: Giá Hồ tiêu Việt Nam biến động khó lường

Cảnh báo của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) về giá Hồ tiêu nguyên liệu tăng “bất thường” sau Tết âm lịch tại Việt Nam. Ngày 23/3/2021, IPC đã có bài viết về thị trường Hồ tiêu Việt Nam tăng bất thường trong thời gian qua và có những cảnh báo sự tăng cao bất thường này không phải chủ yếu do yếu tố thị trường, yếu tố cung cầu thúc đẩy. Văn phòng VPA giới thiệu bài viết để bạn đọc, doanh nghiệp và người nông dân tham khảo.

Giá Hồ tiêu Việt Nam biến động khó lường

Như đã đưa tin vào 15/03/2020, giá Hồ tiêu Việt Nam đã liên tục tăng sau Tết khiến cho thị trường Việt Nam khó có thể dự đoán và ảnh hưởng đến nhà chế biến, sản xuất và nông dân.

3 tuần sau Tết, giá Hồ tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng 40% so với thời điểm trước Tết. Theo báo cáo, số lượng Hồ tiêu được giao dịch hạn chế tại thị trường Việt Nam và nhu cầu lớn chuyển sang Brazil khi Hồ tiêu của Brazil được giữ ở mức giá đủ thấp. Áp lực duy nhất hiện nay về nguồn cung nhắc nhở Việt Nam cũng như quốc gia sản xuất khác về tầm quan trọng của việc đa dạng sản phẩm chế biến từ Hồ tiêu để gia tăng giá trị như dầu tiêu, nhựa dầu tiêu, v.v… thay vì chỉ dựa vào tiêu nguyên hạt.

IPC đánh giá giá tiêu Việt Nam biến động khó lường đã tạo ra tác động không muốn cho cả người bán và người mua vì đây là cuộc mạo hiểm rủi ro. Mặc dù người nông dân được lợi từ việc tăng giá nhưng một số đã găm hàng lại với hy vọng sẽ ở mức cao hơn, điều này thúc đẩy người mua chuyển sang quốc gia sản xuất khác với mức giá hợp lý hơn, kết quả là thiệt hại thuộc về người ôm hàng. Mặc dù giá Hồ tiêu tăng là điều đáng mừng nhưng sự gia tăng đột ngột như hiện tại gây ra sự hoang mang và lo lắng về nguyên nhân đằng sau sự thay đổi chỉ trong thời gian ngắn như vậy khi thị trường không phải là yếu tố thúc đẩy. Ngược với Việt Nam, các quốc gia sản xuất khác ít biến động hơn nhờ vào sự khác biệt về chất lượng trong sản xuất thay vì chỉ đơn thuần về số lượng.

Theo IPC, nhiệm vụ chính của tất cả các bên liên quan trong ngành Hồ tiêu tại Việt Nam và quốc tế là cung cấp nhiều thông tin hơn cho nông dân về cung và cầu để nông dân có kế hoạch tốt hơn. Thêm vào đó, dự báo nguồn cung năm 2021 khan hiếm trầm trọng khiến giá tăng trở nên khó thuyết phục khi mùa vụ bắt đầu trễ với chỉ khoảng 30-40% đã thu hoạch.

English bellow:

Unpredictability of Viet Nam Pepper Price

As it was previously reported on March 15, 2020, Viet Nam pepper price has significantly kept increasing after Tet Holiday.

Thus, making Viet Nam pepper market to be unpredictable as it affected processors, industrial manufactures and growers. Three weeks past Tet Holiday, Viet Nam black pepper price recorded an increase by 40% as compared to before the Holiday. It was reported that the volume of pepper traded in Viet Nam market was limited and an enormous demand shifted to Brazil as they kept their price low enough. The current single pressure on volume ought to remind Viet Nam as well as other origins the importance to diversify its pepper processing so as able to get more added value such as pepper oil, pepper oleoresin, etc. instead of only basing it on whole product.

IPC observed that the unpredictable pepper price of Viet Nam would create an unwanted effect for both sellers and buyers as it is being a risky venture. Despite growers were benefited from the price increase which resulted in reports that some were holding to their product with the hope of a much higher price, this condition feared to push buyers to shift to other more affordable origins, resulting in the loss of value for the growers holding their product. Though increase of pepper price is a good sentiment, the current sudden pepper prices spike caused skepticism and concerned on the motivation behind the change in such a short period as it was not driven by market forces. Contrary to Viet Nam, other origins were reported less volatile as they have based their production on differentiation in terms of quality instead of just mere volume.

IPC believes that it is the main task of all pepper stakeholders in Viet Nam and internationally to give the growers more information about the supply and demand situations so they would be able to plan better. Furthermore, apart from the late arrival of the new season of which 30%-40% has been completed, the prediction of very much shortage of 2021 would make the price increase less convincing.

Theo IPC