Giá hồ tiêu tăng (07/09/2020)

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 8/2020, giá hạt tiêu đen trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất: giá xuất khẩu tại Indonesia giảm, ổn định tại Malaysia nhưng tăng tại Ấn Độ và Việt Nam. Giá hạt tiêu trắng ổn định tại Trung Quốc và Malaysia, nhưng tăng tại Việt Nam và Indonesia.

Tại cảng Kuching của Malaysia, ngày 28/8/2020 giá hạt tiêu đen xuất khẩu ổn định ở mức 3.800 USD/tấn; hạt tiêu trắng ổn định ở mức 5.000 USD/tấn so với ngày 30/7/2020.

Tại cảng Hà Khẩu Trung Quốc, ngày 27/8/2020 giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định ở mức 4.285 USD/tấn so với ngày 30/7/2020.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 28/8/2020 giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 9,1% so với ngày 30/7/2020, xuống còn 2.413 USD/tấn. Ngược lại, giá xuất khẩu hạt tiêu trắng tại cảng Muntok tăng 7,2% so với ngày 30/7/2020, lên mức 4.317 USD/tấn.

Cập nhật giá cà phê

Tại thị trường thế giới tăng, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2020 tăng 0,39% giao dịch xuống mức 1.532 USD/tấn.

Trong khi tại New York, giá cà phê arabica tháng 9/2020 tăng 2,43% giao dịch lên mức 134,8 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/8/2020 giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 9/2020 và tháng 11/2020 tăng lần lượt 13,2% và 5,2% so với ngày 30/7/2020, lên mức 1.522 USD/tấn và 1.429 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 1/2021 và tháng 3/2021 tăng 4,7% và 4,5% so với ngày 30/7/2020, lên mức 1.436 USD/tấn và 1.448 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/8/2020 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2020 và tháng 12/2020 tăng lần lượt 13% và 9,4% so với ngày 30/7/2020, lên mức 127,1 Uscent/lb và 126,35 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 tăng lần lượt 8,8% và 9,3% so với ngày 30/7/2020, lên mức 127,25 Uscent/lb và 128,45 Uscent/pound.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 8/2020 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 197 triệu USD, giảm 0,03% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với tháng 7/2020, so với tháng 8/2019 giảm 3,6% về lượng và giảm 0,02% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 1,98 tỷ USD, cùng giảm 1,3% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019, theo Cục Xuất nhập khẩu.

Theo VietnamBiz