Giá hạt tiêu trong nước tăng mạnh từ đầu tháng 10/2021

Giá hạt tiêu nội địa tăng mạnh do dịch Covid-19 trong nước cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đẩy mạnh việc thu mua. Bên cạnh đó, lượng hàng trong dân gần như đã hết.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 90.000 – 95.000 đồng/kg thì có thể lượng hàng tồn từ 2 – 3 năm trước sẽ được bán ra thị trường. Đầu tháng 10/2021, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 9/2021. Ngày 8/10/2021, giá hạt tiêu đen tại các vùng sản xuất tăng từ 3,1 – 5,1% so với ngày 30/9/2021, lên mức 80.500 – 84.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở mức 123.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg (tương đương mức tăng 2,5%) so với cuối tháng 9/2021 và tăng mạnh so với 67.500 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.

Thị trường hạt tiêu thế giới

Đầu tháng 10/2021, giá hạt tiêu toàn cầu tiếp tục tăng tại Bra-xin, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam, ổn định tại Ma-lai-xi-a, nhưng giảm tại Ấn Độ.

Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, ngày 8/10/2021 giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng ổn định ở mức 5.972 USD/tấn và 8.126 USD/tấn so với ngày 30/9/2021.

Tại Bra-xin, ngày 8/10/2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 2,5% so với ngày 30/9/2021 lên mức 4.100 USD/tấn.

Tại cảng Lampung ASTA và cảng Muntok của In-đô-nê-xi-a, ngày 8/10/2021 giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu cùng tăng 0,7% so với ngày 30/9/2021, lên mức 4.379 USD/tấn và 7.209 USD/tấn.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 8/10/2021, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l, hạt tiêu trắng xuất khẩu cùng tăng 100 USD/tấn (tăng 2,4%) so với ngày 30/9/2021, lên mức 4.290 USD/tấn, 4.390 USD/ tấn và 6.290 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, ngày 8/10/2021, giá hạt tiêu tại sàn giao dịch Kochi (Ấn Độ) giảm 1,1% so với ngày 30/9/2021, xuống 5.654 USD/tấn. Dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Bra-xin, In-đô-nê-xi-a giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhu cầu tiêu thụ tăng theo yếu tố chu kỳ.

Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh

8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu giảm về lượng, ngoại trừ hạt tiêu trắng xay. Ngoài ra, tốc độ xuất khẩu hạt tiêu chế biến giảm thấp hơn so với hạt tiêu dạng thô. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 150,6 nghìn tấn, trị giá 469,6 triệu USD, giảm 12,2% về lượng, nhưng tăng 35% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay giảm 3,3% về lượng, nhưng tăng 21,3% về trị giá, đạt 20,84 nghìn tấn, trị giá 73,58 triệu USD. 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu trắng giảm 8,1% về lượng, nhưng tăng 38,2% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2020. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng 64% về lượng và tăng 106,1% về trị giá.

Trong khi đó, tốc độ tăng giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu dạng thô tăng mạnh hơn dạng chế biến. 8 tháng đầu năm 2021 so với 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen đạt 3.118 USD/tấn, tăng 53,7%; hạt tiêu đen xay tăng 25,4%, đạt 3.531 USD/tấn. Tốc độ tăng giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trắng lên tới 50,3%, còn hạt tiêu trắng xay tăng 25,7%.

Theo Bộ Công Thương