Eurosa Việt Nam

  • VPĐD Eurosa Việt Nam
  • Địa chỉ: Unit 6.03, Satra Building, 58 Dong Khoi St., Dist. 1 , Hochiminh City, Vietnam.
  • Điện thoại: +84-8-38.250.008 
  • Fax: +84-8-38.250.009
  • Email: myloan@happynuts.com 
  • Website: www.happynuts.com
  • Người đại diện: Dư Thị Mỹ Loan 
  • Di động: 0903352.969