Diện tích Hồ tiêu Việt Nam và các nước

gia-tieu

Diện tích Hồ tiêu các nước sản xuất chính trên thế giới Đơn vị: ha Năm Brazil India Indonesia Malaysia Sri Lanka Việt Nam Trung Quốc Madagascar Thái Lan Cambodia Khác Tổng 2001 39.000 218.670 159.884  13.400 30.794 36.106 15.700 4.000 2.892 2.500  522.946 2002 41.000 222.460 160.606 13.100 31.387 42.000 16.o00 4.000 2.890 3.000 […]

Quy trình chế biến và bảo quản hồ tiêu

Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hồ tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu. Sản phẩm hồ tiêu chủ yếu được xuất khẩu, […]

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu Việt Nam

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu qua các năm 2015-2018 đơn vị: tấn  Stt Thị trường 2015 2016 2017 2018   – Châu Mĩ 29.496 43.719 43.012 48.315 1  America 26.787 39.902 39.115 44.140 2  Canada 1.435 1.780 2.445 2.925 3  Guatemala 84 210 156 179 4  Jamaica 89 205 195 164 5  Mexico 330 […]