Doanh nghiệp sẽ không phải xuất trình văn bản về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Doanh nghiệp sẽ không phải xuất trình văn bản về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài
Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Doanh nghiệp sẽ không phải xuất trình văn bản về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Hình minh họa.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn 3776/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đưa ra bằng chứng đã được doanh nghiệp nước ngoài hoặc cơ quan nước ngoài ủy quyền in mã số mã vạch trên sản phẩm là được chứ không phải có xác nhận của Tổng cục Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) như trước nữa, và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với các tài liệu cung cấp.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp chưa có giấy ủy quyền của nước ngoài thì hải quan sẽ báo cho Tổng cục đo lường chất lượng biết để xử lý theo quy định.