Đăng Nguyên

Công ty TNHH XNK Nông sản Đăng Nguyên (DANG NGUYEN)
Dang Nguyen Agricultural Company Limited
  • Add: 27/8-29 St., Tay Quarter, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
  • Tel: +84 274 399.1139 – Fax: +84 274 399.1179
  • Email: dangthanhnhan.0703@gmail.com
  • Director: Mr. Dang Thanh Nhan – Mobile: +84 90 863.9668