Đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động XTTM của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Thực hiện công văn số 614/BCT-XNK ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thông báo tới Quý Hội viên nghiên cứu tiêu chí doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương. Nếu doanh nghiệp đạt đủ điều kiện xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 về mặt hàng Hồ tiêu, đề nghị làm hồ sơ theo mẫu đính kèm và gửi 2 bộ hồ sơ về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 23/03/2018 để Ban chấp hành xét chọn.

Hồ sơ bao gồm:

– 2 đơn đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.

– 2 giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận ĐKDN (1 bản sao có xác nhận và 1 đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

– Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn

VPA