Đăng ký hội viên VPA

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) luôn sẵn sàng kết nạp đăng ký các doanh nghiệp làm thành viên Hiệp hội. Để đăng ký tham gia Hiệp hội vui lòng tham khảo thông tin tại đường link: http://peppervietnam.com/thong-tin-gia-nhap-hiep-hoi-ho-tieu-viet-nam/ hoặc liên hệ:

Liên hệ trực tiếp