Cơ hội quảng cáo tiếp thị tại Hội nghị Thường niên IPC

Ấn Độ: Năm 2016/2017 xuất khẩu hạt tiêu giảm mạnh, nhập khẩu tăng
November 24, 2017
Thị trường tiêu Ấn Độ: Giá tiêu tăng liên tiếp do nhu cầu cao
November 24, 2017

Cơ hội quảng cáo tiếp thị tại Hội nghị Thường niên IPC

IPC hân hành mời cơ hội tài trợ đến các công ty chế biến và xuất khẩu hồ tiêu/gia vị quan tâm đến các lợi ích có thể giúp quảng bá công ty đến các đối tác thương mại tiềm năng tham dự Phiên họp thường niên Lần thứ 45 của IPC.

Hình thức tài trợ, phí tài trợ và các lợi ích đi kèm tại Phiên họp thường niên lần thứ 45 của IPC được tổ chức tại Kandy như sau: