CHẤT LƯỢNG

November 23, 2017

Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật đối với hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) dạng nguyên hạt hoặc dạng bột ở các giai đoạn sau: a.hạt tiêu chưa qua quá trình làm sạch hoặc đã được làm sạch một phần, chưa chế biến hoặc […]
November 23, 2017

Tiểu chuẩn châu Âu (ESA)

TIêu chuẩn xuất khẩu của châu Âu (ESA) TIêu chuẩn xuất khẩu của châu Âu (ESA) www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa
November 23, 2017

Tiêu chuẩn IPC

–  IPC BP-2 and IPC WP-2 are grades of pepper. Which has been partially processed (i.e. has gone through some basic cleaning  processes like sieving and winnowing). – IPC BP-1 and IPC WP-1 are grades for pepper, which has been further processed (i.e. has gone through further […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn ASTA – Mĩ

www.astaspice.org/food-safety/clean-safe-spices-guidance-document/clean-safe-spices-guidance-document-by-chapter/ Tiêu chuẩn ASTA – Mĩ
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Brazil

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Brazil BRAZILIAN QUALITY SPECIFICATION FOR PEPPER     Classification and Type   Moisture % wt, max Ether extract % wt, min Extraneous matter  % wt, max Light berries % wt, max Mouldy berries % wt, max Grey berries % wt, […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Indonesia

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Indonesia BLACK PEPPER GRADE I AND GRADE II SNI – 0005 – 1995 Characteristics   Grade I   Grade II   Cleanliness Shall be free from living or dead insects and free from insect fragments Shall be free from living or dead insects […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Sri Lanka

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Sri Lanka QUALITY STANDARDS OF EXPORT BLACK PEPPER AND WHITE PEPPER ADOPTED IN SRI LANKA   Criteria Black Pepper White Pepper Special FAQ Special FAQ   Whole insect (dead or live) Each sample: <2 & Total bulk: <5 Each sample: <2 & […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Ấn Độ

+ These comprise dust, chaff, pickings and other foreign matter. Pinheads will be regarded as extraneous matter.      + Light berry contents to be tested by flotation method in alcohol or methylated spirit of specific gravity 0.80 to 0.82 at room temperature of 25oC.   + […]