Cảnh báo đối với quy định của Nam Phi về chỉ dẫn địa lý sử dụng cho nông sản bán tại Nam Phi

khung hoang gia, khien ca chuoi cung ung ho tieu bat on hinh anh 1

Ngày 08 tháng 05 năm 2019, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 3148/BNN-HTQT về việc cảnh báo đối với quy định của Nam Phi về chỉ dẫn địa lý sử dụng cho nông sản bán tại Nam Phi.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xin thông báo tới quý đơn vị được biết và theo dõi.

Công văn cảnh báo

VPA