Cà phê Petec

Công ty Cổ phần Cà phê Petec (PETEC COFFEE)
Petec Coffee Joint Stock Company
  • Add: 3 Hoa Dao St., Ward 2, Phu Nhuan Dist., HCM City
  • Tel: +84 28 3930.5215 – Fax: +84 28 3930.1377
  • Email: coffee@petecof.vn – Website: www.petecof.vn
  • Director: Mr. Nguyen Quoc Viet