[BioTrade] Khóa học XTTM từ ITC và UNCTAD

Trong khuôn khổ dự án BioTrade cấp vùng, chúng tôi xin gửi tới quý đối tác lời mời tham gia khóa học nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp với giảng viên đến từ hai tổ chức đối tác là International Trade Center (ITC) và United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

– Thời gian: 28/3-1/4/2022

– Chi phí: Miễn phí

– Hình thức: Online qua zoom

– Nội dung chi tiết: Vui lòng xem trong file đính kèm

Vui lòng xác nhận email này (quynh.hoang@cred.org.vn) để đăng kí tham gia khóa học. Link zoom cho khóa học sẽ được gửi trước thời điểm diễn ra khóa học vài ngày.

VPA