Bình Phước: Chuyển đổi 2.000 ha hồ tiêu chết sang cây trồng khác

UBND tỉnh Bình Phước đã có chỉ đạo chuyển đổi 2.000 ha hồ tiêu chết sang trồng loại cây trồng phù hợp giai đoạn 2019- 2021.

Kiểm tra nguyên nhân tiêu chết

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát lại diện tích trồng cây hồ tiêu nhất là diện tích người dân trồng theo phong trào, không phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước để cây hồ tiêu sinh trường và chuyển đổi diện tích 2.000 ha tiêu chết để khuyến cáo người dân trông các loại cây khác phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn giai đoạn 2019 – 2020, nhằm ổn định diện tích tiêu 14.500 ha (hiện nay là 17.178 ha) theo đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt đã phê duyệt;

Tổ chức bình tuyển công nhận giống hồi tiêu có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh để từ đó làm cơ sở đề ra các giải pháp, chính sách cho ngành hồ tiêu phát triển bền vững, tiếp tục hỗ trợ dự án phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững để nâng cao chất lượng hồ tiêu và tăng giá trị sản phẩm, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Ngành ngân hàng cần có chính sách khoanh, giãn nợ đối với những hộ vay vốn trồng hồ tiêu bị thiệt hại do giá cả xuống thấp hoặc do sâu bệnh, tiếp tục hỗ trợ các hộ dân vay vốn để chuyển đổi cây trồng trên vùng đất hồ tiêu bị thiệt hai…

Theo NNVN