Bản tin tuần IPC số 52/2019 từ ngày 23-27/12/2019

Thị trường trong tuần Giáng sinh cho thấy phản ứng những phản ứng khá tiêu cực. Tại thị trường địa phương, tiêu đen Malabar được giao dịch với mức giảm 1% so với tuần trước với mức trung bình 4.686 USD/tấn.

Tiêu đen và tiêu trắng Indonesia được báo cáo ổn định ở mức trung bình 1.754 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.042 USD/tấn đối với tiêu trắng. Tiêu đen và tiêu trắng được giao dịch ổn định và không thay đổi. Tiêu đen Việt Nam ghi nhận mức giảm 1% so với tuần trước với mức trung bình 1.747 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam được báo cáo ổn định ở mức trung bình 2.625 USD/tấn. Tiêu đen Sri Lanka được giao dịch với mức giảm 3% so với tuần trước với mức trung bình 3.713 USD/tấn. Tiêu trắng Trung Quốc được báo cáo ổn định ở mức trung bình 4.350 USD/tấn.

Trong tuần này, thị trường quốc tế cho thấy xu hướng khá ổn định khi chỉ có Ấn Độ ghi nhận sự sụt giảm. Giá FOB tiêu đen Ấn Độ giảm 1% như tuần trước với mức trung bình 4.966 USD/tấn. Tiêu đen và tiêu trắng Indonesia được báo cáo ổn định với trung bình 2.171 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.624 USD/tấn đối với tiêu trắng. Tiêu đen và tiêu trắng Malaysia tiếp tục được giao dịch ổn định và không thay đổi. Tiêu đen Việt Nam 500 g/l và 550 g/l cùng mức tăng 1% so với tuần trước với mức trung bình lần lượt là 2.345 USD/tấn và 2.410 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam được báo cáo ổn định ở mức trung bình 3.495 USD/tấn. Tiêu trắng Trung Quốc ổn định với mức trung bình giao dịch là 4.450 USD/tấn.

>>> Tải toàn bộ bản tin IPC tiếng Việt tại ĐÂY

>>> Bản tin IPC tiếng Anh số 52/2019 tại ĐÂY

VPA