Bản tin tuần IPC số 44/2019 từ ngày 28/10 đến 01/11/2019