Bản tin tuần IPC số 34/2019 từ ngày 19-23/08/2019

16-56-59_bo_trong_xen_trong_vuon_tieu_chet_cu_ong_do_vn_ken
Cập nhật giá hồ tiêu (03/09/2019)
September 3, 2019
Bản tin tuần IPC số 35/2019 từ ngày 26-30/08/2019
September 3, 2019

Bản tin tuần IPC số 34/2019 từ ngày 19-23/08/2019

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!