Bản tin tuần IPC số 2/2019 từ ngày 07-11/01/2019

san luong ho tieu binh phuoc nguoc da tang dien tich hinh anh 3
Cập nhật giá hồ tiêu (15/1)
January 15, 2019
gia ca phe hom nay tang nhe, gia tieu lui ve muc "nguy hiem" hinh anh 3
Cập nhật giá hồ tiêu (16/1)
January 16, 2019

Bản tin tuần IPC số 2/2019 từ ngày 07-11/01/2019

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!