Bản tin tuần số 47 (20/11 – 24/11/2017)

Năm nay, xuất khẩu nông sản sẽ đạt siêu kỷ lục 36,2 tỷ USD
December 5, 2017
Giá cà phê Tây Nguyên ngày 06/12/2017 tăng trở lại 600 ngàn đồng/tấn
December 6, 2017

Bản tin tuần số 47 (20/11 – 24/11/2017)

Thị trường tại các nước sản xuất vẫn còn lẫn lộn và giao dịch chậm chạp do giá vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Giá tại Lampung và Bangka tặng nhẹ trong khi giảm tại Sarawak. Giá tại Ấn Độ và Sri Lanka cũng được ghi nhận giảm nhẹ. Báo cáo của Việt Nam cho biết giá xuất khẩu được chào với tiêu đen Asta 570 g/l là 4073 USD một tấn và 3.993 USD một tấn cho tiêu đen 550g/. Giá xuất khẩu của tiêu đen Brazil là 3.500 USD một tấn cho tiêu chất lượng ASTA, 3.400 USD và 3.300 USD một tấn cho loại B1 và B2 tương ứng.

NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA ANH QUỐC

Nhập khẩu Hồ tiêu vào Anh tăng hàng năm. Trong 2016 một lượng 14.300 tấn (7.450 tấn tiêu hạt và 6.850 tấn tiêu bột) đã được nhập khẩu bởi Anh quốc, tăng 19% so với 12.000 tấn trong 2015. Ước đoán nhập khẩu trong 2017 sẽ tiếp tục theo như biểu hiện của tổng nhập khẩu của 8 tháng đầu năm.

8 tháng đầu năm 2017 tổng nhập khẩu Hồ tiêu vào Anh là 8.300 tấn, tăng 5% khi so với nhập khẩu trong cùng kỳ năm ngoái (7.900 tấn). Nhập khẩu tăng do tiêu bột nhập khẩu tăng 24% từ 4.270 tấn lên 5.290 tấn, nhập khẩu tiêu bột giảm 17%. Việt Nam và Ấn Độ là các nhà cung cấp chính, 2 nước này chiếm khoảng 50% thị phần.

Tháng 2015 2016 2017
1 777 810 1.016
2 658 693 995
3 738 769 1.125
4 765 938 997
5 669 794 1.104
6 966 879 930
7 1.619 1.071 1.096
8 1.109 1.951
9 1.013 1.621
10 1.129 2.456
11 1.725 1.433
12 877 858
1 – 8 7.925 7.905 8.288
1 – 12 12.039 14.273