Bản tin tuần số 44 (30/10 – 03/11/2017)

Bản tin tuần số 43/2017 (23/10 – 27/10/2017)
November 24, 2017
Giá cà phê Tây Nguyên ngày 24/11 vẫn ở mức 37,2 – 38,3 triệu đồng/tấn
November 24, 2017

Bản tin tuần số 44 (30/10 – 03/11/2017)

Giá tiêu tại hầu hết các nước sản xuất tiếp tục giảm trong suốt tuần theo như quan sát, ngoại trừ tại Sri Lanka khi giá nội địa tại các khu vực trồng tiêu chính vẫn còn ổn định ở mức 648 LKR một ký.

NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA MỸ

Trong năm 2016 Mỹ đã nhập khẩu 75.400 tấn Hồ tiêu, bao gồm 48.000 tấn tiêu đen; 5.900 tấn tiêu trắng và 21.500 tấn tiêu bột, giảm 3% từ mức 80.400 tấn  (53.300 tấn tiêu đen; 5.500 tấn tiêu trắng và 21.600 tấn tiêu bột) trong 2015. Tính đến tháng 8 2017 Mỹ đã nhập khẩu 50.000 tấn so với 52.300 tấn trong cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm 5%.Việt Nam tiếp tục là nguồn cung cấp chính Hồ tiêu vào Mỹ, chiếm 55% theo sau là Indonesia 16%, Ấn Độ 11% và Brazil 10%. Trong các tháng còn lại (tháng 9 – tháng 12 2017) nhập khẩu từ Brazil được ước tính tiếp tục tăng do nguồn hàng của vụ thu hoạch năm nay đã tham gia thị trường.

 

Tháng 2015 2016 2017
1 5.955 5.650 5.859
2 5.163 6.249 5.164
3 8.026 7.577 5.392
4 7.520 7.333 7.276
5 8.552 7.378 7.146
6 6.660 6.484 6.205
7 6.345 5.434 7.479
8 5.483 6.234 5.436
9 6.724 6.240
10 6.597 5.804
11 6.250 5.997
12 7.089 4.987
1 – 9 53.703 52.339 49.957
1 – 12 80.364 75.367

Xem toàn bộ bản tin tại đây