Bản tin tuần số 42/2017 (16/10 – 20/10/2017)

Bản tin tuần số 41/2017 (09/10 – 13/10/2017)
November 24, 2017
Bản tin tuần số 43/2017 (23/10 – 27/10/2017)
November 24, 2017

Bản tin tuần số 42/2017 (16/10 – 20/10/2017)

Trước khi Phiên thường niên lần thứ 45 của IPC được tổ chức từ 30/10 – 02/11/2017 tại Kandy, Sri Lanka, thị trường chứng kiến một xu hướng giảm giá. Giá tiêu tiếp tục giảm trong suốt tuần, ngoại trừ tại Ấn Độ và Sri Lanka.

Tình hình giảm giá là vấn đề chính sẽ được thảo luận trong phiên sắp tới và kỳ vọng sự hợp tác chắn chắn giữa các nước thành viên và tất cả các bên liên quan sẽ tạo nên giải pháp trọn vẹn vì một tương lai tốt đẹp hơn của ngành Hồ tiêu.

XUẤT KHẨU HỒ TIÊU TỪ VIỆT NAM

Theo báo cáo trong kỳ trước, sản lượng và xuất khẩu của Hồ tiêu ở Việt Nam được ước đoán tiếp tục cao trong năm nay, thậm chí cao hơn so  với năm ngoái. Báo cáo chính thức là sản lượng Hồ tiêu của Việt Nam trong 2016 là 170.000 tấn, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh từ mức 122.000 tấn trong 2015. Cùng với nhập khẩu hồ tiêu từ các nguồn khác Việt Nam đã có lượng xuất khẩu tuyệt vời với 179.000 tấn trong 2016 so với 134.000 tấn trong 2015. Dưới tình hình diễn biến thời tiết tốt, sản lượng hồ tiêu trong 2017 được báo cáo tiếp tục tốt, thậm chí cao hơn 2016. Vì thế xuất khẩu của Việt Nam trong 2017 được ước đoán tiếp tục tăng.

Thông tấn xã Việt Nam báo cáo xuất khẩu của Việt Nam được ước đoán khoảng 181.000 tấn với trị giá 966 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Xuất khẩu thể hiện mức tăng trưởng 23% về khối lượng nhưng giảm 19% về giá trị. Quan sát tình hình xuất khẩu trong các tháng quá và xuất khẩu trong tháng 10 – 12 2016 (31.000 tấn ), ước đoán tổng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm nay sẽ dễ dàng vượt 200.000 tấn. Tuy nhiên xét biểu hiện của việc kết trái hiện nay và thông tin từ một vài nguồn cho biết sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong vụ tới được dự đoán sẽ giảm. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự đoán sản lượng 2018 sẽ vào khoảng 160.000 tấn.

Xem toàn bộ bản tin tại đây