Bản tin tuần số 25/2017 (19/06 – 23/06/2017)

Việt Nam
November 24, 2017
Bản tin tuần số 26/2017 (26/06 – 30/06/2017)
November 24, 2017

Bản tin tuần số 25/2017 (19/06 – 23/06/2017)

Giá tiêu tại Việt Nam tiếp tục tăng trong suốt tuần, cả nội địa cũng như giá xuất khẩu. Giá tiêu tại các nước khác như Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka giảm. Giá tiêu đen nội địa tại Việt Nam tăng 2% trong khi tiêu trắng được báo cáo ổn định. Giá xuất khẩu của tiêu đen tăng 4 – 5%.

Tại Lampung thị trường không hoạt động do kết thúc lễ Lebaran. Cộng với nguồn hàng có sẵn ở trại cũng rất hạn hẹp. Tuy nhiên giá tiêu đứng ở mức 40.000 IDR một ký, giảm 4% khi so với giá trung bình của tuần trước. Đồng nội tệ suy yếu so với đồng USD cũng góp phần làm giá giảm.

Giá tiêu tại Bangka cũng giữ không đổi ở mức 75.000 IDR một ký. Tuy nhiên tính theo USD giá giảm 2%. Giá xuất khẩu của tiêu đen tại Lampung và tiêu trắng ở Bangka được báo cáo ổn định trong suốt tuần.

Xem toàn bộ bản tin tại đây