Bản tin tuần số 22 từ 28/5-1/6/2018

Giá hồ tiêu cao nhất chỉ 58.000 đồng/kg
June 5, 2018
Giá nông sản hôm nay 6/6: Giá tiêu đi ngang
June 6, 2018

Bản tin tuần số 22 từ 28/5-1/6/2018

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!