Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ III (2008-2011)

BCH Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ III (2008-2011).

 


Chủ tịch
Ông Đỗ Hà Nam
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu Intimex HCM

Phó Chủ tịch – TTK
Bà Trương Thị Thống
Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Giám định Cà phê và
Hàng hóa Xuất nhập khẩu

Phó Chủ tịch
Ông Trần Ngọc Châu
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex

Phó Chủ tịch
Ông Đỗ Hướng Dương
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận
Ủy viên
Bà Lê Thị Ngọc Ánh
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư
Xuất nhập khẩu Đăk Lăk


Ủy viên
Ông Bùi Chí Bửu
Viện trưởng Viện KHKT
Nông nghiệp miền Nam


Ông Nguyễn Nam Hải
Giám đốc Công ty TNHH MTV
Giám định Cà phê và
Hàng hóa Xuất nhập khẩu


Ủy viên
Ông Vũ Văn Hải
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH
Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Hòa
Phó Cục trưởng
Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Hợp
Giám đốc Công ty
TNHH XNK Thanh Hà


Ủy viên
Ông Đinh Văn Hương
Phó Tổng Giám đốc Công ty
XNK Nông sản Vegetexco


Ủy viên
Ông Lưu Trung Nghĩa
Chủ tịch UBND
Huyện Chư Sê – Gia Lai


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Quéo
Giám đốc Công ty TNHH
Hùng Hưng


Ủy viên
Ông Phan Minh Thông
Giám đốc Công ty TNHH
Quốc tế Phúc Sinh

Ủy viên
Ông Lê Đức Thống
Giám đốc Công ty TNHH
MTV XNK 2 tháng 9 Đăk Lăk


Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thụ
Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Trường Lộc


Ủy viên
Ông Lương Anh Tuấn
Giám đốc Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu Agrexport Sài Gòn