Bản tin thị trường tháng 05/2016

Thị trường cho thấy xu hướng trái ngược nhau trong suốt tháng 5. Giá tiêu tăng tại Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam, trong khi vẫn giữ ổn định ở các nước sản xuất khác. Tại Lampung, Sarawak và Bangka, giá tiêu tương đối ổn định trong suốt tháng. Mặc dù nguồn hàng có sẵn đã giảm nhưng giá hoàn toàn ổn định. Hoạt động giao dịch có thể sôi động hơn từ tháng 7, khi vụ thu hoạch hồ tiêu tại Indonesia bắt đầu.

Trong tháng 5 2016, chỉ số giá tiêu tăng 4 điểm đối với tiêu đen và 3 điểm đối với tiêu trắng ( Bảng 1). Tổng hợp giá tiêu đen tăng 3.30 % lên 8.704 USD một tấn trong tháng 5 so với 8.426 USD một tấn trong tháng 4 2016 và tăng 2.20 % đối với tiêu trắng, từ 12.136 USD một tấn trong tháng 4 lên mức 12.403 USD một tấn trong tháng 5 (Bảng 2). Giá tiêu chủ yếu bị ảnh hưởng do giá xuất khẩu tăng tại Việt Nam và Ấn Độ là các nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất.

Bảng 1. Chỉ số giá tiêu IPC (Tính toán dựa trên sự thay đổi trung bình giá tiêu)

Tháng Tiêu đen Tiêu trắng
Tháng 5/2016 117.02 119.81
Tháng 4/2016 113.28 117.24
Tháng 5/2015 120.82 126.84

 

Bảng 2. Tổng hợp trung bình giá tiêu đen và tiêu trắng (USD/Tấn)

Tháng Tiêu đen Tiêu trắng
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 7,637 9,141 9,177 10,157 12,852 13,171
2 6,850 9,026 8,875 9,712 12,621 12,998
3 6,661 8,985 8,372 9,464 13,081 12,377
4 7,089 8.995 8.426 10,304 13,004 12.136
5 7,723 8,987 8.704 10,330 13.130 12.403
6 7,911 9,286 10,413 13,274
7 9,300 9,569 11,412 13,732
8 9,477 9,394 12,461 13,839
9 9,740 9,448 12,806 13,567
10 9,858 9,441 13,023 13,570
11 9,937 9,441 13,211 13,511
12 9,718 9,479 13,574 13,265

Thị trường cho thấy xu hướng trái ngược nhau trong suốt tháng 5. Giá tiêu tăng tại Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam, trong khi vẫn giữ ổn định ở các nước sản xuất khác. Tại Lampung, Sarawak và Bangka, giá tiêu tương đối ổn định trong suốt tháng. Mặc dù nguồn hàng có sẵn đã giảm nhưng giá hoàn toàn ổn định. Hoạt động giao dịch có thể sôi động hơn từ tháng 7, khi vụ thu hoạch hồ tiêu tại Indonesia bắt đầu.

Thu hoạch hồ tiêu tại Ấn Độ và Việt Nam hầu như đã hoàn tất. Sản lượng tại Ấn Độ được báo cáo là giảm nhiều so với năm ngoái và giá năm nay tương đối cao. Do nhu cầu nội địa lớn và sản lượng giảm, thị trường hồ tiêu tại Ấn Độ tiếp tục không ổn định và giá tiêu cho thấy xu hướng tăng. Tính trung bình giá tiêu đen Malabar nội địa đã tăng 2.30 % so với trung bình của tháng trước. Tại Sri Lanka giá tiêu trung bình tại các khu vực trồng tiêu đã tăng thêm 2.34 %, vụ thu hoạch hồ tiêu của Sri Lanka trong năm nay đã bắt đầu vào tháng 5.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam đã tăng lên và có thể thấy rằng giá tiêu không ổn định, các nhà thua mua nước ngoài đang kỳ vọng giá sẽ giảm hơn do sản lượng năm nay cao hơn. Theo thông tin của VPA, sản lượng hồ tiêu tại Việt Nam trong năm nay cao hơn dự kiến và Việt Nam có lợi thế về thị phần thị trường. Giá tiêu nội địa Việt Nam đã tăng khoảng 9.41% trong suốt tháng. Giá tiêu đen xuất khẩu tại TP.HCM đứng ở mức 8.435 USD một tấn trong suốt tháng, trong khi tiêu trắng duy trì ở mức 11.925 USD một tấn. So với giá trung bình của tháng trước giá xuất khẩu tiêu đen đã tăng 4.8 % và giá tiêu trắng đã tăng 3.25%.

Thị trường hồ tiêu tại Lampung vẫn rất im ắng do nguồn hàng trong nội địa rất hạn hẹp. Chỉ có rất ít nông dân vẫn còn giữ lượng rất hạn chế. Có lẽ do ảnh hưởng bởi giá tiêu tại Việt Nam nên giá tiêu tại Lampung vẫn duy trì ổn định. Giá nội địa tiêu đen Lampung đứng ở mức 100.990 IDR một ký.

Giá tiêu trắng Muntok tại Bangka phổ biến quanh mức 156.000 IDR trong suốt tháng. Thậm chí giá FOB tiêu trắng hầu như ổn định và không thấy sự biến động nào đáng chú ý.

Báo cáo cho thấy sản lượng ước đoán của hồ tiêu Indonesia có thể giảm so với năm ngoái. Cùng với việc tiêu bị chết do thời tiết quá nống trong mùa khô năm ngoái, mưa lớn tại Lampung và Bangka trong tháng này đã dẫn đến việc nhiều gié tiêu bị rụng. Tại Kalimantan, sản lượng hồ tiêu được ước đoán là giảm do mưa bất thường trong suốt mùa. Điều kiện thời tiết được báo cáo là không thuận lợi trong năm nay.

Vụ thu hoạch hồ tiêu tại Malaysia đã bắt đầu trong tháng này. Có thể nhận thấy được sự tác động đối với giá hồ tiêu trong tháng qua. Giá tiêu đen tại Sarawak được báo cáo giảm 0.30% đối với tiêu đen nội địa và giá xuất khẩu cũng giảm 1.38% trong tháng 5. Giá nội địa tiêu đen tại Kuching ở mức 28.70 MYR một ký và 51 MYR một ký đối với tiêu trắng. Tiêu trắng tại Trung Quốc giảm nhẹ 0.40%.

Xem toàn bộ bản tin tại đây